PRODORMI.cz - Spaní rozumíme...

+420 732 420 1808:30 - 17:00 | e-obchod

 x 

Váš nákupní košík je prázdný.

Vyzkoušejte nás matracový selektor Conf!GO.

Doprava zdarma

Při objednávce nad 5.000,- Kč máte u nás dopravu ZDARMA!

Zpětný odběr
a ekologická likvidace

Vyberte, objednejte online, při převzetí nové matrace předejte Vaši starou matraci dopravci.

Garance nejnižší ceny

Nejste si jistí výhodností nákupu? Podívejte se jinde, a pokud naleznete stejný produkt levněji, ozvěte se. Cenu budete mít stejnou!

Společnost ONSHOPS s.r.o. si velmi zakládá na seriózním přístupu k zákazníkovi. Zodpovědný přístup k vyřizování objednávek, případných reklamací a ochrany osobních dat zákazníků je samozřejmostí. Obchodní podmínky splňují zákonem stanovené podmínky a jsou v souladu s podmínkami Sdružení Obrany Spotřebitelů ČR.

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost ONSHOPS s.r.o. prohlašuje, že všechny údaje o zákaznících získané prostřednictvím stránky PRODORMI.cz nebo jakýmkoliv jiným způsobem, např. telefonicky, užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku představují externí dopravci, provozovatelé platebních bran a hostingové služby, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost ONSHOPS s.r.o. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který připouští zákon o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Osobní údaje zákazníků jsou plně zabezpečeny proti zneužití
Všechna shromážděná data jsou uchovávána na zálohovaných serverech. Společnost ONSHOPS s.r.o. je ve smyslu § 5 odst. 5 zák. o ochraně osobních údajů oprávněna, jako správce osobních údajů získaných v souvislosti se svojí činností, je použít za účelem nabízení obchodu a služeb. Takto nashromážděné osobní údaje je možno na písemnou žádost zákazníka vymazat z databáze, správce osobních údajů společnost ONSHOPS s.r.o. poté nebude uvedené údaje dále zpracovávat.

Copyright

Informace zveřejněné na webových stránkách PRODORMI.cz jsou chráněny autorským zákonem. Publikované produkty případně služby a informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy poskytovatelů a dalších dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Všechny části webových stránek včetně členění do jednotlivých kategorií, popisů jednotlivých produktů, selektoru, případně výjezdu produktů ze srovnávače nesmí být kopírována mechanickou případně elektronickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv.

Odpovědnost

ONSHOPS s.r.o. upozorňuje, že informace uvedené na stránkách PRODORMI.cz částečně pocházejí nebo jsou vypracovány z podkladů nebo na základě podkladů třetích stran. Tyto mohou obsahovat věcné a technické nepřesnosti či typografické chyby a mohou být měněny bez předchozího upozornění.

Společnost ONSHOPS s.r.o. si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění měnit produkty a služby popsané na svých stránkách a negarantuje věcnou správnost jejich obsahu.

Společnost ONSHOPS s.r.o. nenese odpovědnost vůči jiným stranám za přímé, nepřímé nebo jiné škody, které další straně vznikly v souvislosti s použitím informací publikovaných zde na webových stránkách, odkazech nebo ostatních materiálech třetí strany.

Společnost ONSHOPS s.r.o., pokud není uvedeno jinak, neposkytuje žádné garance a záruky kromě záruk vyplývajících ze zákona a záruk, které nad rámec zákona poskytují dodavatelé výrobků a poskytovatelé služeb. Informace uvedené na webových stránkách ONSHOPS, s.r.o. není možné vnímat jako prohlášení o vhodnosti výrobků a služeb pro konkrétní účel. Výjimku představují případy, kdy takové prohlášení obdržel zákazník přímo od společnosti ONSHOPS, s.r.o. na základě jeho předchozího kontaktu.

Recenze některých našich zákazníků...

TROPICO

SLUMBERLAND

GELTECH

CUREM